TÜRKÇE

Trondan Harmonye geçiş süreci 2022 yılının 3. ayında başlamış olup, 2022 yılının son günü olan 31 aralık 2022 de sona ermiştir.
Bu süreç içerisinde, geçiş prosedürünü uygulayan herkesin tokenları aktarılmıştır.
Yine bu süreç içerisinde, geçişin bilgileri youtube, telegram, twitter, bololex, staking web sitesi ve ana websitesinde yayınlanmıştır.
Herhangi bir yasal sorunla karşılaşmamak için gerek Bololex, gerekse Kilopi projeleri avukatlar tarafından takip edilip, gerekli kayıtları yapılmıştır.

2022 yılının kapanmasının ardından, 2023 yılında Kilopi ekibi çok yoğun bir çalışma ile yeni ürünler çıkarmaya başlamıştır.
Harmony’e geçiş sürecinde token toplam kaynağının da 100 kat düşürülerek başlanması ve yoğun çalışma, tokenının değerinin artmasına sebep olmuştur.
Token değeri arttığında beklenmedik bir şekilde Tron ağından LOP tokenlarını Harmony ağına geçirmek isteyen bir çok kişi yoğun bir şekilde mesaj atmaya başlamıştır.

Bu mesajların hepsi tek tek okunup, Tron ağındaki sürecin tamamı incelenmiştir. Bu incelemelerin üzerine Kilopi ekibi 30 saatten fazla toplantı yapmış ve sonunda bir karara ulaşmıştır.
Bu karar istisnasız herkes için geçerli olmak durumundadır. Karar alınırken, bir süredir takip etmemiş bile olsa, çok eskiden projeden haberdar olan ve bir şekilde token edinmiş kişiler magdur edilmemeye calısılmıstır.
Fakat, projeyi sürekli takip eden ve destekleyen topluluğun da zarar görmemesi çok önemlidir. Bu sebeplerden dolayı, bu karar incelenirken kimsenin şahsi çıkarlarını projenin gelişiminden üstün tutmamasını rica ederiz.

2023 yılı itibariyle, Harmony ağında, Kilopi projesinin LOP tokenlarının kontrolü hiç bir şekilde ekip veya bir kurum/kuruluşta olmadığı için, Trondan token geçirmek isteyen kişilere gönderilebilecek bir token kaynağı bulunmamaktadır.
Trondan Harmonye tokenlarını geçirmek isteyen kişilerin 2024 yılının şubat ayında This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine mail atması gerekmektedir. 2024 şubat ayının dışında herhangi bir tarihte bu konu ile ilgili işlem yapılmayacaktır.
2024 şubat ayında yapılacak işlemlerde kullanılacak tokenlar 2024 yılı hazinesinden çekilecek olup, trondaki token miktarının 100’de 1’i oranında gönderim yapılacaktır. Bu gönderim esnasında, Tronda bulunan LOP tokenların,
belirli bir adrese gönderilmesi gerekecektir. Trondaki LOP tokenları bu adrese göndermeyen kişilerin işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

 

 

ENGLISH

The transition from Tron to Harmony started in the 3rd month of 2022 and ended on December 31, 2022, the last day of 2022.
During this process, the tokens of everyone who followed the transition procedure were transferred.
Also during this process, the information of the transition was published on youtube, telegram, twitter, bololex, staking website and main website.
In order to avoid any legal problems, both Bololex and Kilopi projects were followed by lawyers and necessary records were made.

After the end of 2022, in 2023, the Kilopi team started to launch new products with a very intense work.
During the transition to Harmony, the token’s total resource was reduced by 100 times, and the hard work led to an increase in the value of the token.
When the token value increased, many people who wanted to unexpectedly transfer their LOP tokens from the Tron network to the Harmony network began to text heavily.

All of these messages were read one by one and the entire process in the Tron network was examined. Upon these reviews, the Kilopi team held meetings for more than 30 hours and finally reached a decision.
This decision should apply to everyone without exception. While making the decision, people who were aware of the project and somehow acquired tokens in the past, even if they have not followed it for a while, were tried not to be victimized.
However, it is very important that the community, which constantly follows and supports the project, is not harmed. For these reasons, we ask that no one put their personal interests above the development of the project while this decision is being reviewed.

As of 2023, there is no token resource in the Harmony network that can be sent to people who want to spend Trondan tokens, as the LOP tokens of the Kilopi project are not in any way controlled by the team or organization.
People who want to spend Trondan Harmonye tokens should send an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in February 2024. No action will be taken on this issue on any date other than February 2024.
Tokens to be used in transactions to be made in February 2024 will be withdrawn from the treasury of 2024, and 1/100 of the token amount in tron will be sent. During this submission, LOP tokens in Tronda,
It will need to be sent to a specific address. Transactions of people who do not send LOP tokens in Tron to this address will not be processed.