Planet Brahe

ENGLISH

Planet Brahe is online. Planet’s basic information can be found under the “PLAY” link in the home page of Masters of Management game.

Here is the changes log following the Kepler planet;

Food consuming has been decreased %20.
Food gaining has been increased %5.
Stone tools research has been activated. Increases the food gain %6
Stone knife research has been activated. Increases the food gain %6
Hunting research has been activated. Increases the food gain %8
Taming research has been activated. Increases the food gain %9
Fishing research has been activated. Increases the food gain %9
Control of fire research has been activated. Increases the food gain %10
Cooking research has been activated. Increases the food gain %12
Farming research has been activated. Increases the food gain %15
Required turns for wars has been decreased to 60.
Minimum turn use limit has been increased to 3.
Realm naming can not be default and empty anymore.
Stone requirement of Stone Spear production has been increased from 30 to 60
Page Refresh warning has been added.
Requirement of population has been removed from Production and requirement of food has been added to Production.
Looting weapons for the winners as attackers has been activated.
Stone Spear points has been increased to 920
Weapon points have been decreased as 200 each.

Current points informatin:
population:5 food:1 wood:2 stone:3 WoodenClub:50 StoneAxe:200 StoneSpear:280 StoneArrowBow:200 WoodenClubFighter:500 StoneAxeFighter:800 StoneSpearFighter:920 StoneArrowBowFighter:600

TÜRKÇE

Brahe gezegeni aktif edildi. Gezegen özellikleri ve giriş için Masters of Management sitesi ana sayfasındaki PLAY butonuna tıklanmalıdır.

Kepler dünyasının üzerine yapılan değişikliklerin bilgileri aşağıdadır;

Nüfusun yemek tüketimi yüzde 20 azaltıldı
Nüfusun Yemek üretim gücü yüzde 5 artırıldı
StoneTools yemek üretimini yüzde 6 artırması aktif edildi
StoneKnife yemek üretimini yüzde 6 artırması aktif edildi
Hunting yemek üretimini yüzde 8 artırması aktif edildi
Taming yemek üretimini yüzde 9 artırması aktif edildi
Fishing yemek üretimini yüzde 9 artırması aktif edildi
Control of Fire yemek üretimini yüzde 10 artırması aktif edildi
Cooking yemek üretimini yüzde 12 artırması aktif edildi
Farming yemek üretimini yüzde 15 artırması aktif edildi
Savaş için tur ihtiyacı 60 ye indirildi
Minimum tur kullanma şartı 3 e çıkarıldı
Your New Realm Name ve Boş bırakarak ülke oluşturulması engellendi
Stone Spear üretimi için gerekli olan taş 30 dan 60 a yükseltildi
Sayfa yenilenme uyarısı eklendi
Üretim için adam ayırma kaldırıldı. Üretim için yemek ayırma aktif edildi
Saldırıp kazananlar artık silah da alabiliyorlar
Stone Spear Fighterın puanı 920 ye yükseltildi
Silahların puanları 200er düşürüldü

Mevcut puan sistemi:
population:5 food:1 wood:2 stone:3 WoodenClub:50 StoneAxe:200 StoneSpear:280 StoneArrowBow:200 WoodenClubFighter:500 StoneAxeFighter:800 StoneSpearFighter:920 StoneArrowBowFighter:600